Greeks of Pyatigorsk
Η ιστορία της Κοινότητας
  Οι πηγές -  Η Κοινότητα - - Η ζωή της διασποράς - Η πόλη μας

Η νέα εποχή
γέννησε νέα κινήματα, 
μέχρι πρότινος αδιανόητα.

Στα τέλη της δεκαετίας του ΄80, 
στα χρόνια της "περεστρόικα" 
ξεκίνησαν να δημιουργούνται μέχρι 
πρότινος αδιανόητες κοινωνικές 
ενώσεις πολιτών.

 

1990
Στις 28 Οκτωβρίου 1990 ώρα 12 π.μ. άρχισε η συνέλευση των κατοίκων της πόλης ελληνικής καταγωγής (ενδεικτικό είναι ότι έλαβαν μέρος μόλις 68 άτομα), όπου και ανακηρύχθηκε η ίδρυση του ελληνικού συλλόγου "ΕΘΝΟΣ" του Πιατιγκόρσκ, ψηφίστηκε το καταστατικό του συλλόγου και εκλέχτηκε το Διοικητικό Συμβούλιο.
   Το καλοκαίρι του  ΄90 στο Πιατιγκόρσκ δημιουργήθηκε μια δραστήρια ομάδα που ανέλαβε την πρωτοβουλία για την ίδρυση στην πόλη ελληνικού συλλόγου. Μετά τον καθορισμό των στόχων για τους οποίους και ιδρύθηκε ο σύλλογος πάρθηκε η απόφαση να απευθύνουν διάγγελμα προς τον ελληνικό πληθυσμό της πόλης. Η έκκληση στους έλληνες της πόλης με την πρόταση της ενοποίησης για την ικανοποίηση των εθνικο-πολιτιστικών θεμάτων του πληθυσμού βρήκε θερμή υποστήριξη απ' τους ανθρώπους. Ωστόσο ο γενετήσιος φόβος τον οποίον είχε προκαλέσει η καταπίεση των αρχών του καθεστώτος απέναντι στους έλληνες παρέμεινε ανεξίτηλος στις ψυχές των ανθρώπων, κάνοντάς τους επιφυλακτικούς. Η έκκληση της ιδρυτικής ομάδας στους γνωστούς έλληνες της πόλης, οι οποίοι κατείχαν αξιώματα και ασκούσαν σημαντική επιρροή στα πράγματα, να αναλάβουν το σύλλογο στέφτηκε με αποτυχία. Η συμπεριφορά των αρχών προς την δημιουργία του ελληνικού συλλόγου ήταν διπρόσωπη. Αναγνωρίζοντας πλήρως το δικαίωμα των κατοίκων ελληνικής καταγωγής για ενοποίηση με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων τους δεν ήθελαν να αναγνωρίσουν άλλες αιτίες που να οδηγούν στην ίδρυση του συλλόγου. Για παράδειγμα, ένα σημείο του σχεδίου του καταστατικού που έλεγε για καθιέρωση πραγματικής ισότητας μεταξύ των ελλήνων και του τοπικού πληθυσμού προξένησε τη θυελλώδη αντίδραση της νομικής υπηρεσίας του δημαρχείου. Η μοναδική τοπική εφημερίδα αρνήθηκε κατηγορηματικά στην ιδρυτική ομάδα τη δημοσίευση μικρής αγγελίας. Ωστόσο οι δοκιμασίες δεν τελείωσαν εκεί. Μια ημέρα πριν από τη καθορισμένη στην εφημερίδα δημοσίευση ημερομηνίας της διεξαγωγής της συνέλευσης, ήρθε η απόφαση από έναν εκ των υπαλλήλων του δημαρχείου της απαγόρευσης της διεξαγωγής "της πολιτικής δράσης" όπως ισχυρίζονταν, στο χώρο που είχε νοικιάσει η ιδρυτική ομάδα. Συνειδητοποιώντας ότι η απαγόρευση των αρχών για τη διεξαγωγή της ιδρυτικής συνέλευσης μπορούσε να ληφθεί από τους έλληνες σαν αρνητική στάση απέναντι στην ίδρυση του συλλόγου, η ιδρυτική ομάδα απέστειλε έντονη διαμαρτυρία προς τις τοπικές αρχές. Η απαγόρευση, χάρη στην επέμβαση του αντιδημάρχου Μίχιν Β.Β., ανακαλέστηκε.
1991
Το 1991 ο σύλλογος ελλήνων του Πιατιγκόρσκ συμμετείχε στην ιδρυτική ομάδα της Πανσοβιετικής Ένωσης Ελλήνων. Μετά την διάσπαση της ΕΣΣΔ το 1992 ιδρύθηκε η Ένωση Ελληνικών Κοινοτήτων Ρωσίας, μεταξύ των ιδρυτικών μελών ήταν και ο Σύλλογος Ελλήνων του Πιατιγκόρσκ "ΕΘΝΟΣ".

1995
Τον Οκτώβρη του 1995, όταν η πλειονότητα των ελλήνων της π. Πιατιγκόρσκ ήταν ήδη μέλη του συλλόγου αποφασίστηκε η μετονομασία του Συλλόγου σε Κοινότητα Ελλήνων της πόλης του Πιατιγκόρσκ. Επίσης έγιναν τροποποιήσεις και αλλαγές στο καταστατικό της οργάνωσης, εκλέχθηκαν νέα μέλη του Δ.Σ. και ο πρόεδρός της.
  Η Ελληνική Κοινότητα του Πιατιγκόρσκ είναι από τις πρώτες ελληνικές οργανώσεις της Ρωσίας που συνεργάζονται στενά με την Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού. Η τακτική συμμετοχή της Κοινότητας μας σε διάφορα συνέδρια καθώς και άλλες δραστηριότητες της Κοινότητας είχε σαν συνέπεια την αναγνώριση της μικρής κοινότητας του Πιατιγκόρσκ από τον Ελληνισμό του πλανήτη. Σήμερα η Ελληνική Κοινότητα του Πιατιγκόρσκ κινείται δραστήρια προς όλες τις κατευθύνσεις, όπως αναφέρονται στο καταστατικό της Κοινότητας, ενισχύεται δε συνεχώς οργανωτικά και οικονομικά.
  Η ιστορία της Κοινότητας - Οι Έλληνες του Πιατιγκόρσκ - Η ζωή της διασποράς - Η πόλη μας Sources...